АгроРеНТ. Програма за арендатори и агрокооперации

АгроРеНТ меню


Характеристики на програмата АгроРеНТ


АгроРеНТ е специализиран програмен продукт за обработка на информацията, съпровождаща дейността на земеделските производители. Основните функции на АгроРеНТ са:
  • регистрация на имотите земеделски земи;
  • регистрация на масивите имоти, които се обработват от земеделските производители;
  • регистрация на собствениците на земеделски земи
  • регистрация на договорите за наем, аренда и съвместна обработка
  • регистрация на отглежданите култури по масивите за ползване
  • регистрация по складове и трансфер на материалите използвани при производството на селскостопанска продукция
  • регистрация на обработките на земята и отразяване на различните видове ресурси употребени при обработката;
  • зачисляване на прибраната продукция и изчисляване средният добив по култури и масиви;
  • изчисляване на рентата дължима на собствениците в пари и натура;

Програма за очертаване на блокове АгроГраф

Към програмата АгроРеНТ е асоциирана и програмата АгроГраф, с която се очертават обработваните блокове. След като се направи очертаването, програмата АгроГраф създава Shape файлове за контурите на блоковете, които се предават в Общинската служба по земеделие.

Програма за GPS мониторинг

Към програмата АгроРеНТ е асоциирана и програмата GPSNT, която се използва за следене и контрол на подвижните селскостопански машини. Чрез програмата GPSNT може да се наблюдава моментното местоположение на селскостопанските машини върху картата и да се правят справки за историята на тяхното движение.

При проявен интерес - натиснете долния бутон за да изпратите имейл за въпроси и допълнителна информация