АгроРеНТ. Програма за арендатори и агрокооперации

ИмперияНТ меню

GPS мониторинг


Компоненти на модула "GPS мониторинг"

Модулът "GPS мониторинг" се състои от следните компоненти:
 • Дигитална географска карта на територията с възможност за нанасяне на подвижни и неподвижни обекти върху нея.
 • GPS апарати монтирани на подвижните обекти.
 • GSM карта за предаване на данни по GPRS канал, монтирани в GPS апаратите.
 • Компютър-сървър свързан с Интернет.
 • Сървърен софтуер за получаване на данновите пакети от GPS устройствата и записването им в базата данни на системата.
 • База данни за съхранение и справки на събитията в системата.
 • Компютри-клиенти свързани с компютъра-сървър.
 • Приложен софтуер за визуализация на подвижните обекти и местоположението им върху географската карта в реално време.
 • Двустранна гласова GSM връзка между диспечерите и водачите на МПС.
 • Автомобилна везна с подходящ софтуер за измерване и връзка с ИмперияНТ(по избор).
 • Дигитални камери за наблюдение на критични участъци от територията(по избор).

Комплектовка на системата и комуникация между компонентите

Най-напред се монтират GPS устройствата върху автомобилите и се свързват с източник на постоянен ток 12 или 24 волта. GPS антената се поставя на покрива или на друго място с видимост към небето. GSM антената може да се прикрепи към стъклото на прозореца или друго място с гарантиран прием на GPRS сигнал. В гнездото на GPS устройството за GSM карти се поставя карта на GSM оператора, който осигурява GPRS покритие на района. GSM картата се настройва да предава на определен IP адрес с определен порт.

В диспечерският пункт на системата се монтира компютър с постоянна Интернет връзка. На компютъра се инсталира програмната система АвтостопанствоНТ с модула "GPS мониторинг".

Модулът "GPS мониторинг" получава на определен интервал от GPS устройствата координатите на местоположението им, времето, в което са измерени и скоростта, с която се движи подвижния обект и неговия текущ статус. Програмата визуализира символа на подвижния обект на определеното място върху картата, определя настъпването на някое от предварително дефинираните събития и го записва в базата данни на системата.

Диспечерът има възможност да проследи движението и престоите на всеки автомобил за желан период от време. Върху каратата могат да са видими един или няколко движещи се обекта, според желанието на потребителя. При натискане на символа на превозно средство на екрана се появява форма с данни за неговия статус. Диспечерът може да натисне бутон за връзка и да говори с водача по звуковия канал на GSM връзката. Модулът поддържа историята на движение на транспортните средства и архив на маршрутите.

Функционалност
 • Наблюдение движението на автомобилите в реално време
 • Визуализация символи на автомобилите върху електронна географска карта
 • Автоматично записване на текущите координати на автомобилите в базата данни
 • Автоматично определяне настъпването предварително дефинирани събития и записването им базата данни
 • Анализ на историята на движението на автомобилите и справки за изминати километри и направени престои