ДейтаГРАФ - програма за генерация и публикация на чертежи

ДейтаГраф меню

    Характеристики на програмата ДейтаГраф

ДейтаГРАФ е програма за генериране, документиране и публикация на чертежи. Тя е разширение на чертожната програма Монограф. Към Монограф чертеж се добавят текст и наименовани данни, които могат да се снемат от елементите на чертежа. От тези компоненти се композира документ, в който е включен чертежът, текстът и данните, отразяващи неговото съдържание.

Генерираният документ се прехвърля в Microsoft Word, където се монтира четрежа като снимка в JPEG формат. Окончателният документ може да се прехвърля в PDF файл и да се разпечатва.

На базата на шаблонен HTML файл може да се композира Интернет страница, която съдържа статичният текст, форматираните данни и чертежът като JPEG файл. Новогенерираният HTML файл се визуализира от вграден Интернет експлорър и може да се разпечатва и публикува в Интернет.

На базата на трите компонента - чертеж, данни и статичен текст може да се генерира и Ресурсбук страница, която да се публикува в облака на Ресурсбук директно от ДейтаГраф.


Генериране на чертежа

Генерацията на чертежа може да се прави по два начина - ръчно и автоматично. При ръчното генериране се използват функциите на чертожната програма Монограф, а при автоматичното се използват координати, постъпващи от входно измерително устройство или от GPS, който е привързан към движещо се тяло, или друга генерираща програма.


Композиране на чертежа

Композирането на чертежа формира документ, който освен чертежа съдържа текст и данни във формат Microsoft Word, PDF или HTML. Документът може да се покаже в Microsoft Word, Adobe Acrobat и интернет браузър, от където да се разпечати или публикува в Интернет.


Публикуване на чертежа

Публикацията на чертеж в Ресурсбук става на два етапа. Първи етап - публикуване на HTML документа и втория етап - качване на чертежа на сървъра и връзването му към страницата на документа. И двата етапа се осъществяват чрез вградения в ДейтаГраф Интернет експлорър като програмата сама попълва и класифицира страницата за добавяне на нов сайт към Ресурсбук.