ГлобалНТ. Счетоводство на община - глобално решение

ГлобалНТ меню

Начин на внедряване


Копиране на инсталационния пакет от Интернет

Копирайте инсталационния пакет на ГлобалНТ от Интернет сайта на програмата в работна папка на вашия компютър. Копирането се извършва автоматично след кликване върху съответния линк от страницата "Копиране". Можете да копирате или файл GNT_INST.EXE, или файл GNT_INST.ZIP. Файлът ZIP се копира само, ако вашата антивирусна програма не позволява да се копират ЕХЕ файлове.

Инсталиране на програмата

Разархивирайте инсталационния пакет на програмата в работна папка. Ако сте копирали файла GNT_INST.EXE просто кликнете върху него два пъти и той ще се разархивира. Ако сте копирали GNT_INST.ZIP, ще се извика програмата ZIP и вие трябва да посочите работната папка, в която пакетът да се разархивира.

Разархивираният инсталационен пакет съдържа няколко файла и папки, единият от които е SETUP.EXE. Това е инсталиращата програма, която като се кликне два пъти ще се активира. Следвайте инструкциите й като натискате бутона Next(Следващ). В резултат програмата ГлобалНТ ще се инсталира в папка "Program files\GlobalNT" и на екрана (работния плот) ще се появи иконата на програмата. Ако желаете инсталация в друга папка, посочете тази папка по време на инсталацията.

След инсталиране активирайте програмата като кликнете два пъти върху иконата й. На монитора ще се появи основния екран на програмата.

Създаване на структурата от счетоводства

В началото е необходимо да се създаде структурата на счетоводствата. По премълчаване са заложени следните групи счетоводства:
  • Община и извънбюджетни сметки
  • Европроекти
  • Образование
  • Други второстепенни разпоредители
Тези групи могат са се изменят, изтриват и допълват. Към някои от тях могат да се прикачват подгрупи. Например към групата "Европроекти" могат да се добавят две подгрупи: ОП Административен капацитет и ОП Човешки ресурси.

Към най-долното ниво от йерархията на счетоводствата се прикачат конкретните счетоводства. Например към групата "Образование" се добавят счетоводствата на училищата. Предварително счетоводната програма за всяко счетоводство е инсталирана в някоя папка на сървера на общината, а привързването към йерахията на счетоводствата се изразява в посочването на тази папка и привъзването й към текущата група с подходящо име и структурен код.