ОпънТестер - Програма за изпитване на опън

ОпънТестер меню

    Характеристики на програмата ОпънТестер

Програмата ОпънТестер е свързана с устройство, на което е закрепено изпитвано тяло. Изпитанието се състои от натоварване на пробното тяло, обикновенно до разрушаването му. От устройството постъпва информация за две измервани величини. Eдната измерва силата на опън(напрежение), а другата измерва деформацията на изпитваното тяло.

Задачата на програмата е:

 • Да визуализира получените данни
 • Да генерира диаграма
 • Да определи и означи характерните точки на диаграмата
 • Да разпечти протокол на изследването
 • Да запази изследването в базата данни за бъдещи справки

Изчертаването на графиката(диаграмата) се извършва на базата на измерванията на деформацията и напрежението. Графиката е разположена в двумерна координатна система. Деформацията определя Х координатата, а напрежението - У координатата. От графиките се определят характерните точки на кривата и от там стойността на съответните характеристики.

В протокола на изпитването се посочват:
 • Марка стомана
 • Температура на изпитване
 • Начални размери на пробното тяло
 • Скорост на натоварване
 • Условна граница на провлачване или долна граница.
 • Време за достигане долна граница на провлачване (време за задържане на натоварването)