Ресурсбук България. Свързани ресурси върху гео карти

Ресурсбук - разработка на сайтове без познания по WEB дизайн

Ресурсбук е и практично средство за разработка на безплатни пълнофункционални Интернет сайтове без никакви познания по WEB дизайн.

Необходимо е само да се регистрират:

  • фирма в каталога на фирмите
  • стоките, които фирмата произвежда или продава в каталога на стоките
  • обектите, в които стоките се произвеждат или продават в каталога на обектите
  • служителите, които работят във фирмата в каталога на лицата
  • събитията, които фирмата организира в каталога на събитията
и всички тези ресурси на фирмата да се свържат в мрежовата структура на Ресурсбук.

Тези ресурси могат да се свържат и към други вътрешни структури, касаещи фирмата и външни сайтове, в които има друга информация свързана с фирмата. Така само с няколко кликания посетителите ще могат да получат необходимата им информация за дейността на фирмата и да поръчат стоки, които фирмата произвежда или продава.

 
  Снимки от Ресурсбук
 
 
  Линкове (връзки) към други ресурси
 
W6274 Ресурсбук България. Мрежа от клъстъри за знания, бизнес и търговия Интернет Карта Виж 
F10 Категории фирми в Ресурсбук Фирми Раздрел Виж 
O10 Категории обекти в Ресурсбук Обекти Раздрел Виж 
W10 Категории WEB сайтове в Ресурсбук Сайтове Раздрел Виж 
S10 Категории стоки в Ресурсбук Стоки Раздрел Виж 
P10 Категории лица в Ресурсбук Лица Раздрел Виж 
E10 Категории новини и събития в Ресурсбук Събития Раздрел Виж 
 
 

 
 
 
Google