Ресурсбук. Интернет платформа за продажба на стоки

Ресурсбук като платформа за продажба на стоки

Ресурсбук България може да се използва като платформа за продажба на стоки. Всяка от стоките, които продавате трябва да се регистрира и класифицира в раздела "Стоки и услуги". Регистрацията включва текстово описание на стоката, три снимки на стоката, адресни данни за стоката(фирма производител/доставчик, обект от където стоката може да се купи/достави, лице за контакти, телефон, имейл) и артикули на стоката.

Артикулите на стоката имат име, мярка, количество и цена. Артикулите са свързани със страница, в която има по-подробно описание или с кошницата на купувача на стоката. В кошницата има списък на вече закупените стоки от текущата поръчка и адресни данни на купувача. Продавачът използва тези адресни данни за да достави стоките от поръчката на купувача.

Поръчките се привързват към профила на регистрираното лице продавач. След логване в Ресурсбук на екрана се показва личната страница на продавача със списък от направените поръчки за продадените стоки. Продавачът може да разпечати неизпълнените поръчки и да предаде разпечтката за изпълнение.

 
  Снимки от Ресурсбук
 
 
  Линкове (връзки) към други ресурси
 
W6274 Ресурсбук България. Мрежа от клъстъри за знания, бизнес и търговия Интернет Начало Виж 
F10 Категории фирми в Ресурсбук Фирми Индекс Виж 
O10 Категории обекти в Ресурсбук Обекти Индекс Виж 
W10 Категории WEB сайтове в Ресурсбук Сайтове Индекс Виж 
S10 Категории стоки в Ресурсбук Стоки Индекс Виж 
P10 Категории лица в Ресурсбук Лица Индекс Виж 
E10 Категории новини и събития в Ресурсбук Събития Индекс Виж 
W71431 Интернет. Портали Сайтове Раздел Виж 
 
 

 
 
 
Google