Е-БизнесНТ. Система за взаимоотношения с клиентите(CRM)

ГлобалНТ меню

Система за управление на взаимоотношенията с клиентите(CRM)


Програмният продукт Е-БизнесНТ предлага една нова технология за бизнес в Интернет. Използва се възможността, която Интернет дава да се направи персонално предложение и да се осъществи многократен личен контакт с хиляди потенциални клиенти по много проекти едновременно. Използват се и бизнес възможностите на сайтa за описание на глобалните ресурси Ресурсбук БЪЛГАРИЯ, като двата продукта работят в тандем. Единият на вашия персонален компютър, а другият в Интернет.

База данни с клиенти

В основата на всички проекти на Е-БизнесНТ стои една обща база данни, в която са записани имената,предмета на дейност, текстовото описание и средствата за комуникация с активно действащи фирми, лица и обекти. Една част от тези данни идва с продукта, друга може да вземе от Интернет версията на Ресурсбук БЪЛГАРИЯ, а трета - от вашия личен архив. Така се получава общата база данни, от която теглите подходящите потенциални клиенти за всеки отделен проект.

Бизнес проекти

Бизнес проект е това, което предлагате или продавате. Могат да се отварят колкото си искате бизнес проекти. Може да продавате продукт, да организирате семинар, курс за обучение, екскурзия. Може да решите да правите проучване или просто да информирате клиентите си за нещо.

Проектът си има име, характеристики и цел, която се достига стъпка по стъпка в комуникация с клиентите.

Комуникация с клиентите

Истинската работа на Е-БизнесНТ се състои в активно взаимодействие с потенциалните клиенти чрез средствата за комуникация на проекта. Това взаимодействие включва изпращане на начално предложение, получаване на отговор или липса на такъв за указан период от време, промяна на статуса и категорията на клиента в зависимост от реакцията му, попълване на неговото досие, изпращане на ново типово съобщение в зависимост от новата му категория и така до постигане на крайната цел на проекта за всеки клиент или до отпадането му от проекта.

След приключване на проекта и снемане на неговите клиенти от отчет, резултатите се отразяват в основната база. Така тя се обогатява след завършване на всеки проект. Там вече има повече информация за потенциалните клиенти и тя може да се използва в следващите ви проекти.

Типови съобщения

Преди да започне същинската работа по проекта е необходимо да се изгради план какво, кога и под каква форма ще се изпраща на всяка категория клиенти. В съответствие с този план се подготвят типовите съобщения(писма).

За по-добра читаемост и прегледност тези съобщения се подготвят като Интернет страници в HTML формат. Е-БизнесНТ не изисква клиентите му да имат WEB дизайнерски познания и затова предлага набор от HTML шаблони. Потребителят избира подходящ шаблон за имейла си и попълва само съдържанието на параметрите му. Много от тези параметри се попълват автоматично от данните на проекта и фирмата собственик.

Типови действия

Като част от предварителната подготовка на дадена кампания може да се направят и типови отговори на евентуални въпроси и искания на клиентите. Могат да се предвидят възможните реакции на потребителите и на всяка от тях да съпоставите адекватно действие. Това действие може да бъде изпращане на продукта, който продавате, изпращане на договор, изпращане на проформа фактура, на рекламни материали, на допълнителна информация и т.н. Това действие може да се назначи ръчно след като прочетете отговора на клиента и да се изпълни автоматично от системата след като се активира от потребителя.

Географски функции

Е-БизнесНТ се разпространява заедно с географските карти на градовете в страната. Местоположението на всеки потенциален клиент може да бъде показано на съответната географска карта. Това може да се използва за намиране на оптимален маршрут при вашите посещения и за разнообразни бизнес анализи.

При проявен интерес - натиснете долния бутон за да изпратите имейл за въпроси и допълнителна информация