БюджетНТ. Счетоводство на община - глобално решение

БюджетНТ меню

    Копиране на инсталационния пакет

  • БюджетНТ Община - Инсталационен пакет от 13 февруари 2018 г. (8.5 MB)

  • БюджетНТ Община - Актуализации на вече инсталирана програма - 13 февруари 2018 г. (400K)

  • Инсталационният пакет е компресиран в саморазархивираща се EXE програма! Копирайте го в работна папка и изпълнете програмата BNT_INST.EXE, като кликнете два пъти върху нея.

    В резултат инсталационният пакет от 10 файла ще се разархивира.
    Един от тези файлове е инсталационната програма SETUP.EXE. Изпълнете я като кликнете два пъти върху нея и следвайте инструкциите й. В резултат БюджетНТ Община ще се инсталира в указана от вас папка и вие ще можете да работите с нея като я активирате чрез иконата й.

  • Ако програмата не се активира и получите съобщение "Access Denied" или "No Permission", то кликнете върху иконата й с десен бутон на мишката и я активирайте чрез "Run as administrator". При успех направете този начин на активиране по премълчаване като кликнете върху иконата с десен бутон на мишката. После изберете "Properties"(Свойства) и през "Compatibility" включете отметкана на "Run this program as an administrator".

  • Ако вашата антивирусна програма не позволява копиране на EXE файлове, то можете да копирате инсталационния файл в ZIP формат от линка по-долу. В този случай след копирането инсталационната програма се разархивира с програмата WinZIP. След разархвирането инсталацията продължава по описания по-горе начин.