Ресурсбук България. Интернет приложения

Целта на сайта "Ресурсбук България Имоти" е да срещне продавачите и купувачите на недвижими имоти.

Предлаганите от продавачите имоти заедно с тяхните характеристики се регистрират в базата данни на сайта. Чрез функциите за търсене и преглед, купувачите могат да намерят имотите, които удовлетворяват посочените от тях изисквания. По предоставената от сайта информация за обратна връзка, купувачите могат да се свържат с продавачите и да уговорят бъдещите си действия за покупко-продажба на имота.

Действията на продавача са:

 • Номенклатура от доставчици, клиенти и служители.
 • Регистрира имота в сайта като попълва данните от страницата "Добави имот".
 • Редактира при нужда данните за имота чрез страницата "Обява за продажба на имот".
 • Изтрива обявата за продажба на имота след като имота е продаден.
Действията на купувача са:
 • Търси информация за предлаганите имоти в сайта чрез страниците "Търси имот" и "Детайлно търсене".
 • Преглежда характеристиките на имотите удовлетворили зададените от него условия за търсене.
 • Установява контакт с продавача на имота, използвайки данните за обратна връзка.


Целта на сайта "Ресурсбук България Автомобили" е да срещне продавачите и купувачите на автомобили.

Предлаганите от продавачите автомобили заедно с тяхните характеристики се регистрират в базата данни на сайта. Чрез функциите за търсене и преглед, купувачите могат да намерят автомобили, които удовлетворяват посочените от тях изисквания. По предоставената от сайта информация за обратна връзка, купувачите могат да се свържат с продавачите и да уговорят бъдещите си действия за покупко-продажба на избрания автомобил.

Действията на продавача са:

 • Регистрира автомобила в сайта като попълва данните от страницата "Добави автомобил".
 • Редактира при нужда данните за автомобила чрез страницата "Обява за продажба на автомобил".
 • Изтрива обявата за продажба на автомобила след като автомобила е продаден.
Действията на купувача са:
 • Търси информация за предлаганите автомобили в сайта чрез страниците "Търси автомобил" и "Детайлно търсене".
 • Преглежда характеристиките на автомобилите удовлетворили зададените от него условия за търсене.
 • Установява контакт с продавача на автомобила, използвайки данните за обратна връзка.


Обекти на Интернет приложението "Товари и транспорт" са товарите, които трябва да бъдат превозени от място А до място Б и транспортните средства, които могат да извършат тази дейност.

Субектите на приложението са Превозвачите - собственици на транспорните средства и тяхните Клиенти - собственици на товарите, които трябва да бъдат превозени.

Превозвачите обявяват свободните транспорните средства и тяхните параметри в Интернет приложението, а клиентите публикуват товарите и тяхните начални и крайни точки за превоз.

И превозвачите, и клиентите след като се регистрират в приложението могат да търсят, удовлетворяващ ги контрагент. Взаимната договореност се отразява в базата данни на системата под формата на релация между товара и транспорта, която може да бъде проследена до окончателното приключване на превоза.

Местонахожденията на транспортните средства и маршрутите на товарите се отразяват на интерактивните геoграфски карти на Google. Документалното и финансово оформяне на превоза се извършва в локален режим от програмата СпедиторНТ, която е инсталирана на компютъра на превозвача.

Потребители на Интернет приложението "Обяви за работа" са работодателите, които имат нужда от работници и служители с определени качества и образование. Работодателите регистрират обяви за работа, в които описват длъжностната характеристика на свободното работно място, за което търсят работници или служители.

От друга страна, потребители на Интернет приложението "Обяви за работа" са кандидатите за работа на обявените от работодателите свободни работни позиции. Кандидатите се регистрират под желаните обяви за работа с идентификационните си данни, като прилагат мотивационно писмо, автобиография и всички други документи, които преценят, че ще преставят тяхните качества и умения.

Работодателите разгледат документите на кандидатите за обявените работни места и известяват одобрените кандидати за следващите процедури.

Целта на Интернет приложението "Ресурсбук - Поръчки и доставки" е да срещне клиентите и доставчиците на стоки. Доставчиците регистрират стоките и доставните им цени, а клиентите правят поръчки на стоки към онези доставчици, чиито цени са най-атрактивни.

Интернет поръчки

Всеки клиент може да направи поръчка на стоки по Интернет с приложението "Ресурсбук - Поръчки и доставки". За целта той трябва да е регистриран в Ресурсбук България. След въвеждане на имейл и парола той влиза в приложението и може да направи своята поръчка.

Поръчката се прави като се избират желаните стоки и доставчици и се попълва желаното количество от тях. За по-лесно избиране стоките са класифицирани по раздели и групи. Стоките от текущата група се показват в таблица, в която има празно поле за желано количество.

Интернет доставки

Всеки доставчик може да се регистрира приложението "Ресурсбук - Поръчки и доставки" и да предлага свои стоки и цени. Ако някоя стока вече е въведена в приложението, доставчикът може предложи своята цена за въведената стока.

Регистрираните доставчцици влиза в приложението след като въвеждат своя имейл и парола. В резултат на това получават възможност да видят поръчките, които клиентите са направили за тях. Тези поръчки могат да се разпечатат или да се въведат автоматично в складовата програма СкладНТ. Чрез складовата програма поръчките се комплектоват и се предават на шофьорите за изпълнение.

Целта на Интернет приложението "Ресурсбук. Хотелски резервации" е да срещне клиентите и хотелиерите. Хотелиерите регистрират хотелите и ценоразписите им, а клиентите правят резервации на стаи за определен брой дни, започващи от определена дата.

Хотелски стаи и услуги

Всеки хотелиер може да регистрира хотела си и неговия ценоразпис в приложението "Ресурсбук. Хотелски резервации". Ценоразписът включва типа на стаята(апартамент, двойна, единична и др.), вид пансион(Ол инклузив, полупансион, закуска и др.), времеви период(Дата "От" и дата "До") и цена.

Резервации

Клиентите на хотела избират хотела, тип стая, вид пансион и времеви период и задават началната дата на пребиваването си заедно с броя дни. След натискане на бутон "Поръчам", резервацията се добавя в списъка с резервации към дадения клиент на хотела.

Потвърждаване на резервацията

Хотелиерите могат да влязат в своя профил да видят поръчките, които клиентите са направили за тях и да свалят всички направени резервации на локалния си компютър. Тези резервации могат да се разпечатат или да се въведат автоматично в хотелската програма ХотелРБ Клуб. Чрез ХотелРБ Клуб резервациите се разпределят по конкретни стаи и се потвърждават на клиентите чрез изпращането на стандатризиран имейл.