Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Архивиране и възстановяване


В ЕкспертНТ е предвидена възможност за архивиране на потребителските даннови файлове. Всеки път преди завършване на работата със системата, ЕкспертНТ пита оператора необходимо ли е архивиране на данновите файлове. При утвърдителен отговор, системата създава архивен файл с име по премълчаване EARHggmm.ZIP, където ggmm е идентификатор на активния месец, състоящ се от последните две цифри от числото на годината и цифрите на активния месец. Ако вече е правен архивен файл със същото име, ЕкспертНТ преименува стария файл на EARHggmm.BAK. Възможно е да се укаже и друго име на архивния файл.

Архивният файл съдържа всички файлове, които операторът може да промени по време на работата си със системата. След известно време този файл би могъл да се използва за възстановяване на състоянието на системата, такова каквото е било в момента на извършването на архивирането. Направеният архивен файл остава в директорията на текущата година на ЕкспертНТ, докато не се припокрие от нов архивен файл.

Възможно е да се укаже друга директория или дисково устройство. Препоръчително е да се прави копие на архивния файл за активния месец върху дискети. Честотата на копиране на архивните файлове се определя по преценка на потребителя. Желателно е обаче, след приключване на даден месец да се направи архив и той да се копира върху дискета.

Ако архивния файл за даден приключил месец е съхранен върху дискети и потребителят прецени, че няма необходимост от оперативно връщане в такъв минал месец, тогава може да се изтрият всички файлове от директорията на текущата година на ЕкспертНТ, които имат в последните четири знака от името си идентификатора на съответния месец.

Възстановяване състоянието на системата, такова каквото е било по време на архивирането в даден файл се извършва чрез функцията "Възстановяване". За целта най-напред е необходимо да се избере съответен архивен файл за възстановяване. Ако искате да възстановите състоянието на системата от предпоследното архивиране, трябва да изтриете последния архив и да промените разширението на предпоследния архивен файл от ВАК на ZIP. Ако необходимият архивен файл се намира върху дискета, той трябва да се избере от там.

Функцията "Възстановяване" се намира както и функцията “Архивиране“ в меню "Архив". След нейния избор ЕкспертНТ издава предупредително съобщение за това, че информационната база на активния месец ще бъде заменена на и иска потвърждение. При утвърдителен отговор, информационните файлове от архивния файл заместват тези от твърдия диск. Трябва да се има предвид, че съдържанието на файловете от твърдия диск преди възстановяването се загубва безвъзвратно.

ВНИМАНИЕ! Тъй като в архивния файл на даден месец се записват не само месечните файлове, а и индивидуалния сметкоплан, номенклатурите, годишните файлове и файла на текущите наличности, възстановяването на информационната база ще промени и изброените файлове. За да се избегне ненужното им изменение преди възстановяването на всеки един от тези файлове, системата изисква потвърждение. Ако операторът прецени, че възстановяването на даден файл е ненужно, той може да го откаже.