Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


СЕРВИЗНИ ФУНКЦИИ. Функция "Печат"


Функцията "Печат" се намира в менюто на системата и се активира, когато върху екрана е разположено съдържанието на някоя справка. След нейното избиране върху екрана се показва стандартния диалогов прозорец "Print", чрез който могат да се донастроят някои параметри за принтера.

Особено внимание заслужава параметъра "Paper size". Той определя размера на листа, върху който ще се печати справката. ЕкспертНТ изчислява дължината на най-дългия ред и проверява дали той ще се събере върху указания размер на листа. Ако не се събира, ЕкспертНТ намалява автоматично размера на шрифта с който се печати справката.

С натискането на бутона "ОК" започва печатането на справката върху принтера. След завършването на печата ЕкспертНТ изчиства екрана и очаква избор на нова функция. Активирането на функцията "Печат" и визуализирането на някоя справка върху екрана се предхожда винаги от показване на диалогов прозорец, чрез който се определят параметрите на справката.

Полетата "Начална страница" и "Крайна страница" определят обхвата на справката. Тези полета се изменят само когато е необходимо да се отпечати само част от справката. Полето "Брой реда на стр." определя броя редове в страницата.

Полето "Шрифт:" определя шрифта и височината на символите, с които ще бъде отпечатана справката. Чрез избор от него вие може да определите шрифта и размера на символите му.