Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Функция "Запиши във файл"


Функцията "Запиши във файл" се намира в менюто на системата и се активира, когато върху екрана е разположено съдържанието на някоя справка. След нейното избиране върху екрана се показва стандартен диалогов прозорец за въвеждане на файл. Необходимо е да се въведе името на файла, в който да се запише съдържанието на текущата справка. С натискането на бутона "ОК" справката се записва в указания файл.