Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Подготовка за въвеждане на дълготрайните активи


Подготовката за въвеждането на дълготрайните активи в автоматизираната система и за автоматизираното отчитане на амортизациите се състои преди всичко в създаването на съответните аналитични сметки (по преценка на счетоводителя):
  • към сметките от група 20 и 21;
  • към сметките от 24 група;
  • към сметка 603;
  • към сметките от група 61.
Създаването на аналитичните сметки и включването на съответните аналитични показатели в тях става по описания в глава първа начин.