Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Файлове за ДДС дискета


Създаване на дискетата с файловете за НАП се извършва чрез функция "Файлове за ДДС дискета. След нейното извикване на екрана се визуализира един след друг съдържанието на файловете: POKUPKI.TXT, PRODAGBI.TXT и VIES.TXT.

За да се премине към следващ файл след разглеждането на текущие, трябва да се натисне бутона "Изход".

С това създаването на трите файла за дискетата завършва. Трите файла се намират в текущата директория. За да се запишат върху дискета се натиска бутона “Копиране върху дискета”. Необходимо е да се укаже в кое устройство сте поставили празната дискета.

След като трите файла са записани върху дискетата вие можете да проверите дали всичко е коректно записано чрез програмата DNEVNICI.EXE. Това е програмата, с която дискетата ще бъде проверявана в НАП при нейното предаване.

Чрез активиране на нейната функция "Проверка на дискета" вие можете да получите протокол. Ако в него не са отбелязани фатални грешки, значи всичко е наред. Ако има фатални грешки, трябва да ги анализирате и евентуално да коригирате осчетоводяването на някои въведени в ЕкспертНТ счетоводни документи. След това процедурата по създаването на дискетата се повтаря.