Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню

Инсталиране на ЕкспертНТ


Инсталационният пакет на ЕкспертНТ се копира от сайта на програмата http://hib.multimedia.bg/expertnt/. Той е компресиран ZIP файл ENT_Inst.ZIP и се декомпресира в работна папка преди инсталирането на програмата. Инсталационният пакет може да бъде и в саморазархивираща се ENT_Inst.EXE програма. В този случай разархивирането става като се кликне два пъти върху файла на програмата.

След като инсталационният пакет се разархивира се получават няколко файла, един от които е инсталационната програма SETUP.EXE. Тя се активира като се кликне два пъти върху нея и след това се следват инструкциите й. В резултат програмата ЕкспертНТ ще се инсталира в указана папка и ще може да се работи с нея като се активира чрез иконата й.

Всяко следващо стартиране на ЕкспертНТ се прави като се натиска иконата й. След първото активиране на ЕкспертНТ се задейства автоматично функция, която изисква въвеждане на данни за целевата фирма. Тези данни използват при създаването на справката декларация по ДДС и могат да се въведат и на по-късен етап.

При инсталиране и активиране на програмата трябва да имате предвид следното:
 • Ако програмата не се активира и получите съобщение "Access Denied" или "No Permission", то кликнете върху иконата й с десен бутон на мишката и я активирайте чрез "Run as administrator". При успех направете този начин на активиране по премълчаване като кликнете върху иконата с десен бутон на мишката. После изберете "Properties"(Свойства) и през "Compatibility" включете отметкана на "Run this program as an administrator".

 • Ако имате вече инсталирана програма и работите с по-стара версия, тогава трябва да копирате само файла за актуализация. Разархивирайте го в папката на инсталираната програма и заместете старите файлове с новите от копирания ZIP файл.

 • Ако вашата антивирусна програма не позволява копиране на EXE файлове, то можете да копирате инсталационния файл в ZIP формат. В този случай след копирането инсталационната програма се разархивира с програмата WinZIP. След разархвирането инсталацията продължава по описания по-горе начин.

 • Ако инсталирате ЕкспертНТ на компютър с Windows 7, за да може да се показва помощната информация след избиране на функцията "Помощ" или натискане на бутон "Помощ" е необходимо на компютъра да бъде инсталирана програмата Windows Help (WinHlp32.exe).

  Ако това не е направено, кликнете два пъти върху съответния инсталационен файл от папката DBUtils и следвайте инструкциите на инсталационната програма. DBUtils се намира в папката, където сте инсталирали ЕкспертНТ, а инсталационните файлове за WinHlp32.exe са:

  Windows6.1-KB917607-x86.msu за 32 битовата версия на Windows 7
  Windows6.1-KB917607-x64.msu за 64 битовата версия на Windows 7
ВНИМАНИЕ: Системата ЕкспертНТ е защитена от неправомерен достъп. Избраната схема на защита изисква при инсталиране на системата да се въведе парола. Паролата се генерира от програма, която е на компютър на фирмата Мултимедиа ООД. За да получите паролата е необходимо да се свържете по телефона с Мултимедиа ООД и да съобщите номера на ЕкспертНТ и номера на неговия ключ.

Технически изисквания


За инсталирането на ЕкспертНТ са необходими:
 • CD-ROM устройство или достъп до Интернет;
 • твърд диск с най-малко 20 МВ свободна памет;
 • операционна система Windows, версия XP или по-висока.