Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Функция "Годишен статус"


Функцията "Годишен статус" показва данново меню с информация за месеците в годината, дата на последното архивиране и дата на последното приключване за всеки един от тях. Функцията има само информационно предназначение. Натискането на бутона "Изход" предизвиква нейното прекъсване.