Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Реорганизация


Функцията "Реорганизация" се изпълнява тогава, когато са направени корекции или нови счетоводни записи в предишен месец, които влияят на информационната база на следващите месеци. Това се случва, когато се изменят наличностите или среднопретеглените им цени, преминаващи в следващия месец. Преди избора на функцията е необходимо да се направи приключване на предишния месец. Когато функцията се избере, активен месец трябва да бъде следващия месец на този, в който са направени корекциите. Функцията създава нов файл за наличностите в следващия месец и автоматично изпълнява върху него всички операции, които са извършени в него.

В резултат на направените корекции, е възможно някой от операциите на следващия месец да не могат да се изпълнят. Това се случва например когато е изписвано количество по-голямо от коригираната му наличност. В този случай, системата прави запис с отрицателни количества. Затова е добре винаги след реорганизация да се пуска и функцията “Несъответствие”. Тя ще открие и записите, в които има изменени среднопретеглени цени и ще ви даде възможност да коригирате ръчно тези несъотвтествия.

Реорганизация може да се прави и по още една причина. При работа с ЕкспертНТ, когато счетоводните записи се изтриват, те остават физически записани върху диска, но се маркират като изтрити. Същото се прави и когато се изпълнява функцията "Приключване". Тогава записите от предишните приключвания не се изтриват, а само се маркират. Така при често правене на приключване в базата могат да останат голямо количество записи, които са маркирани като изтрити. Това забавя работата на системата и намалява свободното дисково пространство.

За да се увеличи скоростта на работата и да се освободи дисково пространство е желателно периодично да се изпълнява функцията "Реорганизация". Тя изчиства маркираните записи и компресира данновите файлове. По време на реорганизацията ще отпаднат записите, които не са направени на базата на счетоводни документи. Такива са всички записи, които се правят автоматично по време на приключването. По тази причина е необходимо да се направи ново приключване след реорганизацията.

След избора на функцията "Реорганизация", ЕкспертНТ изисква потвърждение на операцията чрез диалогов прозорец. При утвърдителен отговор, реорганизацията започва, трае няколко минути и приключва работата със съобщения за направените записи.