ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню

    Често задавани въпроси

 • Как се контира протокол по чл. 117 издаден при ВОП?

 • Обратно начисляване на ДДС за зърнени и технически култури

 • Получаване и усвояване на средства от НФ чрез трансфер по СЕБРА

 • Промени, свързани със специалния режим за касова отчетност на ДДС

 • Осчетоводяване от екселски и текстов файл

 • Автоматично осчетоводяване по шаблони

 • Защо програмата ЕкспертНТ е с ниска цена?
  Може би нещо й липсва?


  Не. Нищо не й липсва. ЕкспертНТ е пълнофункционална счетоводна програма. Но такава е ценовата ни политика. Ако програмният продукт се свали от Интернет, инсталира се от потребителя и той започне да работи самостоятелно с него, тогава цената е ниска, защото разходите на автора за това са малки.

  Безплатна е и консултацията по телефона или Интернет за това как работи програмата. Безплатни за стари клиенти са и новите версии на продуктите, ако се свалят от Интернет сайта на програмата.

  Плащат се разходите за внедряване и консултация на място, ако клиентът пожелае такава услуга. Това се смята за командировка и работата на място се плаща по фиксирана цена на час.

  При желание клиентът може да направи месечен или годишен абонамент за консултаци и отстраняаване на счетоводни и компютърни проблеми свързани с експлоатацията на програмата.

 • Какво е автоматично осчетоводяване и вид документ "Автоматично приключване"?

  Счетоводните операции получени в резултат на приключването са автоматични операции, които се записват в папка "Приключване" и имат вид документ "Автоматично приключване". Те се групират в три счетоводни статии:
  • Изчисляване на амортизационни отчисления
  • Приключване на сметки 4531 и 4532
  • Изчисляване на начални салда за следващ месец

 • Защо Месечна оборотна ведомост със зададена "дата от=01/01/2009" и "дата до=31/12/2009" не се равнява с годишна оборотна ведомост с начало м.януари и край м.декември?

  Месечна оборотна ведомост е "месечна", защото оперира само върху данните осчетоводени в съответния месец. Това понякога може да предизвика объркване, защото в месеца може да има и осчетоводени документи от друг месец. Затова най-напред беше забранено да се осчетоводяват в активния месец документи, които са издадени в друг месец, но опитни счетоводители обърнаха внимание, че това е неправилно.

  Сега при записване на документ с дата от друг месец, ЕкспертНТ само предупреждава. За да няма убъркване, ако при задаване на периода не се изменя дата по премълчаване (01-31 от активния месец) в МОВ се включват всички документи независимо от датата им на издаване. Ако обаче изрично се укаже друг период, датата на издаване започва да играе, но само върху документите от активния месец(за МОВ). Така в случай, че има документи с дата на издаване от предишен месец, то те отиват като начални салда за месеца, а всички от текущия месец си остават в оборотите.

 • Понякога при печат на аналитична оборотна ведомост, за някои аналитични сметки, със среднопретеглена цена се получава несъответствие между аналитично и синтетично ниво с една или няколко стотинки.

  Причината е в липса на достатачна точност при изчисление на средно претеглената цена. Увеличете точността на показателя ЦЕНА и направете реорганизация.

 • При "Търсене на счетоводен запис", F1 за контрагент не предлага списък за избор. Същото се получава и с "Вид сделка".

  F1 показва списък за избор само след като се определи дали сделката е покупка или продажба. Иначе ЕкспертНТ не знае коя таблица да покаже - ИЗПЪЛНИТЕЛИ или ПОЛУЧАТЕЛИ.

 • Аналитична оборотна ведомост - искам да си изкарам само на 1 сметка с нейните подсметки, а не на целия сметкоплан.

  При задаване на параметрите за печат на аналитична оборотна ведомост, в полето "Синтетична сметка(празно за всички)"се пише номера на желаната сметка, напр. 455. Същото важи и за Подробна АОВ, но не и за месечна оборотна ведомост и месечна главна книга.

 • Защо понякога колоните на справките излизат разместени?

  Колоните на справките излизат разместени, защото на компютъра не е инсталиран шрифта по премълчаване Courier CYR. Има го в папката, в която е инсталирана програмата. Друг начин да се реши проблема е да се избере друг шрифт по премълчаване. Това става, когато справката е на екрана и се избере подходящ шрифт(например Lucida Console) и се натисне бутона с принтера и буквата А.

 • Открихме компютърен вирус, който е нанесал поражения и програмата не работи. Какво да правим?

  Ако има вирус, компютърът трябва да се изчисти от системен програмист, който има антивирусна програма. След това трябва да се види какви поражения е нанесъл вируса. Може да е изтрил програмата. В този случай трябва да се копира нова програма. Може да се наложи да се направи нова инсталация и след това да се възстановят данните от архивите по месеци.


  Отговори на ваши въпроси
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    

Свързани програми