ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню

 • Как се контира протокол по чл. 117 издаден при ВОП, за да се отрази в дневник покупки и дневник продажби?

  ВОП СЕ ОСЧЕТОВОДЯВА ВЕДНЪЖ КАТО ПОКУПКА, ВЕДНЪЖ КАТО ПРОДАЖБА.
  РЕЗУЛТАТ ДДС 0.


  Пример:

  Получен инвоис за стоки от европейски доставчик. Равностойност на инвойса в българска валута - 1000 лева. Съгласно ЗДДС издаден протокол по чл.117 със следните стойности:
  • Данъчна основа - 1000 лева
  • Размер на ДДС - 200 лева

  В общия случай при извършване на облагаеми доставки тези стойност трябва да бъдат отразени:
  • В дневник покупки колона 10 (за данъчната основа) и 11 (за ДДС-то)
  • В дневник продажби колони 13 (за данъчната основа) и 15 (за ДДС-то)

  В ЕкспертНТ е създадена сметка 4535, която служи само за отразяване на обороти, които касаят ВОП.

  1. За отразяване на протокола в дневник покупки:
  • Д-т 4535 – 1000 лева
  • Д-т 4531 – 200 лева => Без това, ако искаме да се отрази само ДДС за внасяне
  • К-т 4535 – 1200 лева

  Сделка ПОКУПКА – Получени доставки, ВОП с право на ПДК

  2. За отразяване на протокола в дневник продажби
  • К-т 4535 – 1200 лева
  • Д-т 4535 – 1000 лева
  • Д-т 4532 – 200 лева

  Сделка ПРОДАЖБИ – Вътрешнообщностни придобивания

  При това отразяване по сметките за ДДС се отразява по оборотите им ДДС-то от 200 лева в дебита на 4531 и кредита на 4532.

  В сметката ни за ВОП изглежда така:
  • Д-т 1000 - К-т 1200
  • Д-т 1200 - К-т 1000
  • ============= Общо:
  • Д-т 2200 – К-т 2200

  Салдото на сметка 4535 е 0

 • Осчетоводяване по готови шаблони

  Контирането на протокол по чл. 117 издаден при ВОП може да се осъществи по готови шаблони. Имената на шаблоните са съотвтно "Протокол по чл.117 - Покупка" и "Протокол по чл.117 - Продажба". След избора на някой от тези шаблони, програмата иска цялата сума на дебита и я разпределя по сметки 4531, 4532 и 4535 в съответната пропорция. Осчетоводените протоколи могат да се разпечатат за архива.


Свързани програми