Мултимедиа ООД. Програмни продукти. Ценова листа

Ценовата листа е валидна само ако програмите са копирани от Интернет. Преди да платите избраната програма е необходимо да я копирате на вашия компютър през Интернет. След това имате право на 15 влизания в нея за да се убедите, че тя удовлетворява вашите нужди и очаквания. При 16-тото влизане е необходимо да въведете парола, която получавате по телефона след заплащане. Получената парола се въвежда еднократно и е валидна само за вашия компютър и за платената програма. На един компютър можете да правите колкото си искате инсталации. Консултациите по телефона и по Интернет са безплатни.


Счетоводни програми
Име на програмния продукт Размер  Цена 
 Счетоводна програма "ЕкспертНТ"  1500K 360 лв.
 Счетоводна програма за общини и бюджетни предприятия "ЕкспертНТ Бюджет"  1700К 360 лв.
 Счетоводна програма за училища "ЕкспертНТ Училище"  1600К 360 лв.
 Глобално решение за счетоводството на община "ГлобалНТ Община"  1700К 300 лв.
 Система за счетоводни знания "Счетоводни ЗнанияНТ"  1600К 180 лв.


Складови програми
Име на програмния продукт Размер  Цена 
 Универсална складова програма "СкладНТ"  1100К 250 лв.
 Програма за фактуриране "ФактуриНТ"  1000К 180 лв.
 Програма за заведения и ресторанти "РесторантНТ"  1100К 180 лв.
 Програма за училищен и работнически стол "СтолНТ"  1000К 180 лв.
 Програма за магазини "МагазинНТ"  1400К 250 лв.


Програми за заплати
Име на програмния продукт Размер  Цена 
 Програма за работни заплати ЗаплатиНТ  1900К 250 лв.


Бизнес програми
Име на програмния продукт Размер  Цена 
 Програма за хотели "ХотелНТ"  23M 250 лв.
 Програма за недвижими имоти "ИмотиНТ"  23M 280 лв.
 Програма за Интернет комуникация с клиенти "Е-БизнесНТ"  13M 280 лв.


Програми за селско стопанство
Име на програмния продукт Размер  Цена 
 Програма за арендатори и агрокооперации "АгроРеНТ"  13M 480 лв.


Програми за автотранспорт и GPS мониторинг
Име на програмния продукт Размер  Цена 
 Програма за автомобили, товари и превози "АвтостопанствоНТ"  13M 360 лв.
 Програма за следенe на подвижни обекти "GPS НТ"  23M Договор
Програма за автомобилни кантари "АвтовезнаНТ"  13M Договор


Програми за знания
Име на програмния продукт Размер  Цена 
 Програма за квалифициране на Интернет знания - "ЗнаниеНТ"  23M 95 лв.
 Система за счетоводни знания "Счетоводни ЗнанияНТ"  1600К 180 лв.


Програми за чертане
Име на програмния продукт Размер  Цена 
 Универсална програма за чертане "МоноГраф"  8М 95 лв.
 Програма за очертаване на селскостопански блокове "АгроГраф"  8М 250 лв.

 За подробности