ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню

  Копиране на инсталационния пакет


Сметкоплани за различни фирмени дейности

След инсталирането на програмата е възможна замяна на стандартния сметкоплан с друг, съответстващ на дейността на фирмата ви. За целта трябва да кликнете върху съответния линк по-долу и да свалите архивен файл, който съдържа файловете на сметкоплана и кодовите таблици.

Разархивирането на сметкоплана се прави чрез функцията "Възстановяване" на счетоводната програма ЕкспертНТ. Посочва се сваления ZIP файл и се включват само отметките "Сметкоплан" и "Кодови таблици".


Настройка на помощната информация

Ако инсталирате ЕкспертНТ на компютър с Windows 7, за да може да се показва помощната информация след избиране на функцията "Помощ" или натискане на бутон "Помощ" е необходимо на компютъра да бъде инсталирана програмата Windows Help (WinHlp32.exe).

Ако това не е направено, кликнете два пъти върху съответния инсталационен файл от папката DBUtils и следвайте инструкциите на инсталационната програма. DBUtils се намира в папката, където сте инсталирали ЕкспертНТ, а инсталационните файлове за WinHlp32.exe са:

Windows6.1-KB917607-x86.msu за 32 битовата версия на Windows 7
Windows6.1-KB917607-x64.msu за 64 битовата версия на Windows 7

_____________________________________________________________________________
Ако инсталацията на ЕкспертНТ мине успешно, но след стартиране на програмата получите съобщение "Unknown database Alias: ExpNT", то вижте това >>> . Приложете указанията като вместо псевдоним(alias) SkladNT напишете ExpNT.
Свързани програми