ФактуриНТ. Програма за фактуриране

БюджетНТ меню

    Характеристики на програмата ФактуриНТ

  • Модерен, професионален програмен продукт за създаване на приходни и разходни фактури.
  • Базови данни за стоки, класификатор на стоките. В състояние да води на отчет десетки хиляди номенклатури.
  • Номенклатура от доставчици, клиенти и служители.
  • Зареждане на данни за стоките от текстови, Ексел и DBF файлове.
  • Въвеждането на данните се извършва върху типизирани екрани, наподобяващи употребяваните в практиката първични документи.
  • Преглед, корекции и изтриване на записите по отделните операции.
  • Ценообразуване
  • Архивиране на базата данни.
  • Автоматично осчетоводяване от счетоводната програма ЕкспертНТ.
  • Заплащане след тестване на продукта.    Характеристики на програмата "ФактуриРБ Клуб"

ФактуриРБ Клуб е разширена версия, която освен всички функции и възможности на ФактуриНТ има и Интернет възможности за извличане на данни за стоки и клиенти чрез Ресурсбук България и имейл възможности за изпращане на фактурите превърнати в PDF файлове на съответните клиенти.