Добавяне, изменение и изтриване на кодови таблици

ФактуриНТ позволява на счетоводителя да добави колкото пожелае други таблици. Начинът на добавяне на нова таблица ще бъде илюстриран със следния пример:

Счетоводителят решава да създаде таблица "Резервни части".

Процедурата е следната: 

избират се последователно менютата "Подготовка" и "Кодови таблици". Натиска се Enter. Появява се форма “Кодови таблици”.
Формата съдържа две таблици – едната с имената на таблиците, а другата с елеметите на маркираната таблица. Над първата таблица са разположени бутоните, отнасящи се за кодовите таблици. Под втората таблица са разположени бутоните за тяхните елементи. В нашия случай натискаме бутона “Добави КТ”.

Появява се нова форма “Кодова таблица”, в която има две полета за въвеждане: “Име на таблица” и “Размер на кода”. Чрез клавиатурата въвеждаме "Резервни части" в полето “Име на таблица”. Натискаме Enter.

курсорът скача в полето "Размер на кода".
Там по премълчаване стои числото 4. Натискане на Enter означава съгласие с предложения размер. Размер 4 означава, че предвиждаме да имаме максимум 9999 резервни части. Можем да въведем друго число, например 2, с което ограничаваме броя на резервните части до 99. Системата позволява въвеждането на кодове, съдържащи до 16 знака.

Записването на новата кодова таблица в системата става след натискане на бутона "Запис". Името на таблицата се включва в списъка с кодови таблици. Към таблицата автоматично се включва ред “Друг елемент”. Той се изполва в процеса на осчетоводяване на документи. Тогава ако не намерите подходящ елемент за избор, то можете да изберете “ Друг елемент”. В резултат ФактуриНТ ще ви покаже прозорец и ще ви подкани да напишете името на нов елемент. На него се присвоява автоматично поредния код от таблицата.

С формата “Кодови таблици” можем да изтрием една съществуваща кодова таблица или да разпечатим нейното съдържание. За тази цел е необходимо да изберем таблицата след като сме я маркирали и натиснем бутона “Избор на КТ”. Появява се форма “Данни за кодова таблица”, в която можем да натиснем съответно бутоните "Изтриване" и "Печат". Изборът на кодова таблица от списъка може да се осъществи и чрез двойно натискане върху името й.

НАЗАД