Възстановяване

Възстановяване състоянието на системата, такова каквото е било по време на архивирането в даден файл се извършва чрез функцията "Възстановяване". За целта най-напред е необходимо да се избере съответен архивен файл за възстановяване. Ако искате да възстановите състоянието на системата от предпоследното архивиране, трябва да изтриете последния архив и да промените разширението на предпоследния архивен файл от ВАК на ZIP. Ако необходимият архивен файл се намира върху дискета, той трябва да се избере от там.

Функцията "Възстановяване" се намира както и функцията “Архивиране“ в меню "Архив". След нейния избор ФактуриНТ издава предупредително съобщение за това, че информационната база на активния месец ще бъде заменена и иска потвърждение. При утвърдителен отговор, информационните файлове от архивния файл заместват тези от твърдия диск. Трябва да се има предвид, че съдържанието на файловете от твърдия диск преди възстановяването се загубва безвъзвратно.

ВНИМАНИЕ! Възможно е частично възстановяване на информационната база. В този случай преди възстановяването трябва да се укаже кои файлове ще се възстановяват. Възможно е самостоятелно възстановяване на документи, фактури, ревизии, кодови таблици, стоки и рецепти, лица и фирми. Ако операторът прецени, че възстановяването на даден файл е ненужно, той може да го откаже.

НАЗАД