Функция "Отказ от справка"

Функцията "Отказ от справка" се намира в менюто на системата и се активира, когато върху екрана е разположено съдържанието на някоя справка. След нейното избиране ФактуриНТ изчиства екрана и очаква избор на нова функция. Когато върху екрана е разположена справка, натискането на бутона "Изход" има същия ефект, както функцията "Отказ от справка".

 НАЗАД