Партньори

За ФактуриНТ партньорите са фирмите доставчици и клиенти. Данните за тях могат да се въведат предварително или по време на попълването на документите за доставки и продажби. Търсене, добавяне и изменение на данните за партньорите се осъществява чрез функцията “Партньори” от меню базови данни. Принципите на работа на работа с формите за търсене, показване и добавяне на фирми са аналогични на тези при съответните форми за стоки.

НАЗАД