Функция "Годишен статус"

Функцията "Годишен статус" показва данново меню с информация за годините и дата на последното архивиране за всеки един от тях.
Функцията има само информационно предназначение. Натискането на бутона "Изход" предизвиква нейното прекъсване.

 НАЗАД