Търсене и преглед на продажби

Функцията "Търсене и преглед на продажби" работи по аналогичен начин на "Търсене и преглед на доставки". Разликата се състои само в това, че при продажбите може да се издаде “Данъчна или опростена фактура” или “Стокова разписка” в зависимост от стойността на полето “Вид документ”. 

НАЗАД