Бутони

Бутоните от менюто на ФактуриНТ имат следното значение:

предoставя информация за фирмата собственик;
отваря стоките за преглед и редакция;
отваря кодовите таблици за преглед и редакция;
отваря форма за търсене и редакция на фирми партньори;
отваря форма за въвеждане на складови записи;
отваря форма за търсене и редакция на складови записи;
отваря форма за изменение на активната година;
печат на справки “Наличности и обороти”;
печат на справки “Касова книга”;
предизвиква отново изпълнение на последно избраната функция;
предизвиква прекъсване на прегледа на текущата справка (ако върху екрана се намира справка) или прекъсване работата на ФактуриНТ (ако се намираме извън преглед на справка). В последния случай системата изисква потвърждение;
предоставя съдържанието на помощната информация.

 НАЗАД