Служители

За ФактуриНТ служители са МОЛ, ОСО и всички останали потребители на системата. Данните за тях могат да се въведат предварително или по време на попълването на документите за доставки и продажби. За всеки служител се въвежда и данна “Тип служител”, което определя и неговите права при работа със системата. 

Търсене, добавяне и изменение на данните за служителите се осъществява чрез функцията “Служители” от меню базови данни. Принципите на работа на работа с формите за търсене, показване и добавяне на служители са аналогични на тези при съответните форми за стоки.

НАЗАД