Друга година

Функцията "Друга година" прави активна някоя друга от съществуващите годинии в директорията на ФактуриНТ. След избора на функцията ФактуриНТ визуализира меню с на годините, в които е работено и предлага избор на нова активна година. 
След изпълнение на функцията "Друга година", избраната година става активна и е възможно да се правят справки, корекции и нови складови записи в нея. Трябва да се има предвид, че ако се правят корекции или нови записи, които се отразяват на следващите месеци е необходимо да се изпълни функцията "Реорганизация " в слдващата година. Това ще пренесе направените корекции и в следващата година.

Когато дадена година се маркира, но още не е направена активна е възможно тя да се инициализира. Това означава, че записите направени в нея ще бъдат изтрити и в нея ще има наличности само от предходната година. Това може да се направи, като натиснете бутон “Инициализация” от формата “Друга година”.
В този случай системата издава предупредително съобщение и иска потвърждението за инициализация на информационни файлове. При утвърдителен отговор ФактуриНТ създава празни файлове за указаната година и я прави активна. Тази операция се прави рядко, но понякога е за предпочитане вместо да се изтриват много записи поотделно.

Ако натиснете бутон “Нова начална година” от формата “Избор на година” ще се създаде празна година преди първата в списъка от години. По този начин е възможно въвеждане на данни и за годината преди въвеждане на ФактуриНТ в експлоатация.

НАЗАД