ФактуриНТ. Програма за фактуриране

ФактуриНТ меню

    Често задавани въпроси

 • Инвоис фактура

  Инвоис фактура е първичен счетоводен документ, с който български доставчик (продавач) документира продажба на стоки към получател (купувач/клиент), който е в чужбина - в т.ч. страна членка на Европейски Съюз или трета страна.

  Инвоис фактура никога не се издава като самостоятелен документ, а винаги дублира Фактура, издадена съгласно всички правила за издаване на Фактура. Тя е съставена на английски или друг език, за да може получателя да разбере стопанската операция, описана в нея.

  ФактуриНТ издава "Инвоис фактура" като копие на издадена фактура. След избирането и показването на екрана с оригиналната фактура, се натиска бутона "Печат на инвоис фактура". Програмата използва шаблонния файл INVOICE.SPR и визуализира фактура с атрибути на английски език. Езикът може да бъде и различен от английски, ако шаблонният файл се преведе на този език.

 • Проформа фактура

  Проформа фактурата не е данъчен документ и основното й предназначение е да предизвика авансово плащане, т.е. това е нещо като “покана” за извършване на плащане. Тя няма счетоводно изражение, тъй като на осчетоводяване подлежи самото плащане. Ако проформа фактура бъде издадена, но не последва плащане, няма какво да бъде осчетоводено, тъй като издаването на проформата не води до събитие.

  ФактуриНТ издава "Проформа фактура", когато в полето "Вид документ" се избере "Проформа фактура". Тя е временен документ, който не прави изписване. Проформа фактурата съдържа всички атрибути на документа "Фактура".

  След плащането проформа фактурата се редактира като тип документ "Фактура", получава автоматично номер след този на последно издадената фактура, изменя се датата на издаване и изчезва от таблицата с документите без никаква следа.

  При желание, проформа фактурата може да остане в таблицата с издадени документи. В този случай, след избирането и показването на екрана с проформа фактурата, се натиска бутона "Нов документ на основата на този". Програмата създава нов документ, който може да се редактира и запише като нова фактура.

 • Как се прави връзка между ФактуриНТ и ЕкспертНТ?

  Връзката със счетоводната система ЕкспертНТ се осъществява чрез функциите "Осчетоводяване" на ФактуриНТ и функцията "Обобщаване" на ЕкспертНТ. Функцията "Осчетоводяване" създава интерфейсен файл с указано име и разширение CPY, a Функцията "Обощаване" осчетоводява данните от този файл и променя разширението му на CPZ.

  За да се прехвърлят данните от формата на ФактуриНТ във формата на ЕкспертНТ се използват шаблони за осчетоводяване създадени от вече осчетоводени в ЕкспертНТ документи. Тези шаблони се записват като файлове с разширение SHA в папка, която служи за връзка между двете програми.

  Ако двете програми се намират на различни компютри и в различни офиси, шаблоните се копират на компютъра на ФактуриНТ. Папката с шаблоните се указва при въвеждане на фирмените данни.

 • Защо понякога колоните на справките излизат разместени?

  Колоните на справките излизат разместени, защото на компютъра не е инсталиран шрифта по премълчаване Courier CYR. Има го в папката, в която е инсталирана програмата. Друг начин да се реши проблема е да се избере друг шрифт по премълчаване. Това става, когато справката е на екрана и се избере подходящ шрифт(например Lucida Console) и се натисне бутона с принтера и буквата А.

 • Открихме компютърен вирус, който е нанесал поражения и програмата не работи. Какво да правим?

  Ако има вирус, компютърът трябва да се изчисти от системен програмист, който има антивирусна програма. След това трябва да се види какви поражения е нанесъл вируса. Може да е изтрил програмата. В този случай трябва да се копира нова програма. Може да се наложи да се направи нова инсталация и след това да се възстановят данните от архивите по месеци.