ФактуриНТ. Програма за фактуриране

БюджетНТ меню

    Копиране на инсталационния пакет

 • ФактуриНТ - Инсталационен пакет от 28 април 2016 г. (8.5 MB)

 • ФактурИН18 - Програма за фактуриране СУПТО съобразена с Наредба Н-18
  - Инсталационен пакет от 2 юни 2019 г. (15 MB)

 • ФактуриРБ Клуб - Инсталационен пакет от 28 април 2016 г. (16.5 MB)

 • ФактуриНТ - Актуализации на вече инсталирана програма - 28 април 2016 г. (400K)


 • Инсталационните пакети са компресирани в ZIP файлове! Копирайте желания пакет в работна папка и го разархивирайте, като кликнете два пъти върху ZIP файла.

  В резултат инсталационният пакет ще се разархивира в няколко файла.
  Един от тези файлове е инсталационната програма SETUP.EXE. Кликнете с десния бутон на мишката върху нея и я изпълнете като администратор.

  Следвайте инструкциите й като укажете папката, в която да се инсталира програмата. По премълчаване инсталационната папка е "C:\Program files\FakturIN18", но по-добре е да посочите папка на D: или друго устройство.

  В резултат ФактурИН18 ще се инсталира в указана от вас папка и вие ще можете да работите с нея като я активирате чрез иконата й.

 • Ако програмата не се активира и получите съобщение "Access Denied" или "Unknown database Alias: SkladNT18DB", или "No Permission", то кликнете върху иконата й с десен бутон на мишката и я активирайте чрез "Run as administrator". При успех направете този начин на активиране по премълчаване като кликнете върху иконата с десен бутон на мишката. После изберете "Properties"(Свойства) и през "Compatibility" включете отметкана на "Run this program as an administrator".

 • Ако вашата антивирусна програма не позволява копиране на EXE файлове, то можете да копирате инсталационния файл в ZIP формат от линка по-долу. В този случай след копирането инсталационната програма се разархивира с програмата WinZIP. След разархвирането инсталацията продължава по описания по-горе начин.

 • След активиране на програмата се появява прозорец за регистрация на потребител. По премълчаване има само един регистриран потребител с име "Администратор". Изберете го и въведете парола 1. След това можете да промените паролата чрез функция "Служители" и да въведете останалите оператори, които ще работят с програмата като им отредите съответната роля и първоначална парола.