ФирмаНТ. Интегрирана система за фирмено управление


    ВезнаНТ - Програма за измерване на товари


  • ВезнаНТ e програма за регистрация и документация на измервания от автомобилна електронна везна. Тя осигурява еднозначна проследимост на автомобили и товари. Дава възможност за измерване в различна последователност на бруто и тара на автомобилите. Поддържа номенклатури на товари, автомобили, клиенти, доставчици и др. Печати специфични справки, документи и протоколи на измерванията. Автоматизирана връзка с останалите компоненти на интегрираната система ФирмаНТ.

  • ВезнаНТ чете първичните измервания от контролера на везната и ги прехвърля в базата данни на системата. Преди прехвърлянето програмата иска от оператора да укаже номера на автомобила и вида на измерването (бруто или тара). Номерата на автомобилите могат да се прочетат и от четец на магнитни карти.

  • Когато са направени и двете измервания за конкретен автомобил(бруто и тара), то те се избират и се срещат. Формира се нето тегло на товара за измерения автомобил и се добавя съответна поясняваща информация като доставчик, получател, вид товар и т.н. Формира се и "Кантарна бележка" за измерването на всеки автомобил, който се записва в базата данни на системата.

  • Формираните кантарни бележки могат да се разпечатва по желание на оператора по всяко време. Списъкът от кантарните бележки се използва и за разпечатване на разнообразни групови справки по доставчици, получатели, оператори, товари и др.


Придобиване
Други програми