GPS НТ. Система за следенe на подвижни обекти

GPS НТ меню

Често задавани въпроси

  • Какъв е форматът на дигиталната карта на територията?

    Географската карта е начертана с черожната програма МоноГРАФ и има нейния формат PCT.

    От септември 2015 г. е налична версия, която работи с картите на Google Earth.

  • С какви готови географски карти разполага системата?

    Като географска основа на системата могат да се използват картите на ХиперИНФО България. Това са картите на всички области и почти всички градове в България.

    С картите на Google Earth се покрива цялото земно кълбо.


Свързани програми