GPS НТ. Система за следенe на подвижни обекти

GPS НТ меню


Как се внедрява системата?

Най-напред се монтират GPS устройствата върху подвижните обекти. GPS устройствата имат по две антени - едната за получаване на сигнали от GPS спътниците, а другата за предаване на изчислените координати на компютъра-сървер. GSM картата в устройствата се настройва да предава на определен IP адрес с определен порт.

В информационният център на системата се монтира компютър сървер с постоянна Интернет връзка. На сървера се инсталира програма, която слуша комуникационния порт за получени даннови пакети от GPS устройствата и ги записва в базата данни на системата.

В диспечерският пункт и в клиентските офиси на системата се монтират компютри с постоянна връзка със сървера. На всеки от тези компютри се инсталира приложна програма, която визуализира картите на територията и показва движещите се обекти върху нея в реално време.

Свързани програми