GPS НТ. Система за следенe на подвижни обекти

GPS НТ меню


Основни понятия


GPS устройство

GPS устройството получава сигнали от GPS спътниците

GSM карта

GSM картата предава данни по GPRS канал

Компютър-сървер

Компютър-сървер свързан с Интернет.

Сърверен софтуер

Сърверният софтуер получава данновите пакети от GPS устройствата и ги записва в базата данни на системата.

База данни на системата

База данни на системата съхранява координатите на движението и събитията в системата.

Дигитална географска карта

Дигитална географска карта с възможност за нанасяне на неподвижни обекти върху тях.

Приложен софтуер

Приложен софтуер за визуализация на подвижните обекти и местоположението им върху географската карта в реално време.

Свързани програми