GPS НТ. Система за следенe на подвижни обекти

GPS НТ меню


Как функционира системата?

GPS устройствата приемат сигналите от спъниците, изчисляват координатите на местоположението си и ги предават по данновия GPRS канал на сървера на системата. Сърверна програма приема данните с координатите на подвижните обекти и ги записва в базата данни на системата. Честотата на предаването на данни се настройва обикновенно на 10-15 секунди.

Приложните програми инсталирани по компютрите на потребителите визуализират картата на територията, изпращат запитване до сървера за последните координати на подвижните обекти и показват тяхното местоположение върху картата в реално време. Честотата на запитванията към сървера се настройва обикновенно на 3-4 секунди.

Освен записването на координатите на подвижните обекти сърверната програма регистрира и настъпването на определени събития. Събитията възникват при взаимодействието между подвижните обекти и неподвижните обекти разположени върху територията. Неподвижни обекти са например гари, кантари, разтоварища и товарища.

Преминаването на подвижен обект през неповижен обект предизвиква настъпването на определено събитие. Например преминаването на даден влак през товарище предизвиква събитие "Натоварване", което променя състоянието на влака от "Празен" в "Пълен". Това събитие се регистрира от приложната програма и тя променя символа, с който се означава подвижния обект върху картата.

Събитие може да настъпи и по инициатива на потребителите на системата. Такова събитие е двустранната гласова връзка. То възниква, когато диспечерът и машинистът говорят помежду си чрез GSM връзката вградена в GPS устройствата. Връзката се активира или чрез "паник" бутон монтиран на GPS устойствата или чрез бутон "Позвъняване" от екранната форма на избран влак.

Свързани програми