GSM Навигатор. Географски карти за GSM

 

GSM Навигатор. Географски карти за GSM телефони

Пакетът GSM Навигатор включва два вида географски карти за вашия GSM апарат - карти на градовете и карти на областите в България. Върху картите на градовете са изобразени улиците, а върху картите на областите - населените места и свързващите ги пътища. Върху двата вида карти са нанесени и обекти за ориентация като църкви, училища, болници, хотели, банки, бензиностанции и др.

Всяка една от картите се копира в постоянната памет на вашия GSM и остава там докато не решите да я изтриете. Един път инсталирана на вашия GSM, картата работи автономно и няма нужда от връзка с мрежата. Така GSM Навигатор ви придружава навсякъде и се превръща в безценен помощник за ориентация и навигация в непозната среда.

След избор на град, GSM Навигатор показва основната му карта и поставя курсора върху началната му точка. Това обикновенно е пресечната точка на две от най-известните улици в града. От тази точка вие можете да се "разходите" из града по избрани от вас улици в избрано от вас направление. Така вие можете да научите имената на улиците, които пресичате и да измерите разстоянието, което сте изминали.

Можете да намерите и търсена от вас улица, като изпишете нейното име или част от него. Тогава програмата маркира улицата, а курсорът застава в началото й. От това положение вие отново можете да да започнете вашата "разходка" и да достигнете мястото, което целите.

Related links