GSM Навигатор. Географски карти за GSM

 

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Цените на отделните карти на GSM Навигатор са следните:
 • гр. София.Пълна карта - 15 лева
 • гр.Варна - 10 лева
 • гр.Бургас - 10 лева
 • гр.Пазарджик - 7 лева
 • гр.Перник - 7 лева
 • България. Републиканска пътна мрежа - 5 лева
 • България. Всички области - 25 лева
 • гр. Атина. Всички райони - 50 лева
 • гр. Атина. Централна част - 20 лева
 • Солун. Пълна карта - 20 лева
 • гр. Ню Йорк. Всички райони - 50 лева
 • гр. Ню Йорк. Манхатън - 20 лева

Картите на GSM Навигатор са защитени от неправомерен достъп. След инсталирането им на вашият GSM, имате право на 1 безплатнo разглеждане. През това време можете да изучите възможностите на програмата и ако решите можете да я закупите. След заплащането получавате парола за достъп, която се въвежда еднократно.

Related links