GSM Навигатор. Географски карти за GSM

 

КОПИРАНЕ(DOWNLOAD)

Копирането на карта (JAR файл) през Интернет може да се осъществи по два начина:
  • директно копиране върху вашия GSM
  • копиране през персоналния ви компютър
В първия случай въведете някой от изброените по долу адреси като директен Интернет адрес за вашия GSM Интернет браузер, а във втория кликнете върху избраната карта и укажете директория от вашия персонален компютър, в която да се запише JAR файла. След това можете да го прехвърлите върху GSM апарат като използвате USB или инфрачервен порт.

Карти и адреси за копиране

Забележка:

За някои видове мобилни телефони, вместо html в адреса се изписва jad.

Директно копиране върху GSM

Копирането на избраната карта на вашия телефон става през Интернет чрез WAP. На дисплея на вашия GSM трябва да има показана WAP страница. След това отворете меню Браузер и изберете елемент URL. Въведете посочения по-горе адрес на избраната от вас карта и потвърдете. На дислея се показва информация за картата от съответния описателен JAD файл. С активирането на JAD файла, избраната карта(JAR файл) се зарежда на вашия GSM.

Related links