GSM Навигатор. Географски карти за GSM

 

РАЗСТОЯНИЕ

Показава разстоянието от точка НУЛА до текущата точка. При показването изчезват текущите маркировки, а двете точки се маркират със зелена окръжност. В горния ляв ъгъл се изписва РАЗСТОЯНИЕ: 9999 м., където 9999 е измереното разстояние. Старият екран се възстановява с натискане на клавиша #.

При първото показване на картата текущата точка и точката НУЛА съвпадат. При навигация текущата точка се променя, но точката НУЛА означена със зелено кръгче остава на мястото си. Преместването на точката НУЛА до текущата точка и зануляване на измереното до момента разстояние може да се постигне чрез натискане
на клавиша 0.

При маркиране на търсена улица измереното до момента разстояние се нулира и точката НУЛА се премества в началото на намерената улица.Related links