GSM Навигатор. Географски карти за GSM

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как да намеря улица в град с няколко района след като не знам точно в кой район се намира?

Тъсенето на улици и населени места се прави само в текущата карта. Ако не знаете района на улицата или областта за населеното място, то трябва да опитате да потърсите в няколко карти като започнете от най-вероятната.

Как при навигация в дадена област да "прескоча" направо в следващото населено място без да минавам през завоите на свързващия път?

Използвайте за съответната посока клавишите 1, 3, 7 и 9. При тяхното натискане курсорът скача в най-близкото населено място. Да се има пред вид, че в този случай програмата ще изчислява изминатото разстояние  по въздушна линия, а не по маршрута на движение.

Как се изчислява изминатото разстояние?

Всяка точка от картата има реални координати в метри за градовете и километри за областите и страните. При движение на курсора по картата, програмата изчислява разстоянието от предишната до настоящата точка. Това разстояние се сумира и може да се види чрез функцията РАЗСТОЯНИЕ.

Във всеки един момент може да се зададе нова нулева начална точка чрез натискане на бутона 0. По този начин досега измереното разстояние се нулира и се започва ново измерване на разстояние.

Related links