GSM Навигатор. Географски карти за GSM

 

НАВИГАЦИЯ

Всяка карта си има своя начална точка. Това обикновенно е пресечната точка на две от най-известните улици в града. След избор на карта, GSM Навигатор поставя курсора върху началната му точка. От тази точка вие можете да се "разходите" из града по избрани от вас улици и в избрано от вас направление. Така вие можете да научите имената на улиците, които пресичате и да измерите разстоянието, което сте изминали.

Придвижването от едно кръстовище в друго се осъществява чрез натискане на клавишите със стрелки. Същият ефект се постига като се натискат и съответните клавиши с цифри 2(^), 4(<), 6(>) и 8(v). При натискането на някой от тези клавиши, курсорът скача на пресечката в съответното направление. Имената на улиците, които формират текущото кръстовище се изписват в съответния ъгъл на екрана върху правоъгълник с фон, който съответства на цвета, с който е маркирана самата улица.


Related links