GSM Навигатор. Географски карти за GSM

 

ЛУПA(ZOOM)

Текущата карта може да се разглежда в четири различни мащаба. Всеки един от тях е два пъти по-голям от предишния, т.е. обектите върху екрана изглеждат два пъти по-голями. Някои улици и обекти се показват само в по-голямите мащаби, т.е. за да видите повече детайли, трябва да изберете по-голям мащаб.

Промяната на мащаба може да се осъществи чрез функциите Zoom In (Лупа за уголемяване) и Zoom Out(Лупа за намаляване). Промяна на мащаба се прави и с натискане на клавиша Select. При всяко натискане мащаба се увеличава докато се стигне до последната степен. Натискането на Select в този момент ще върне картата в начално положение.

Ако търсите някоя малка улица, която не се вижда в малък мащаб, програмата сама ще измени мащаба при маркирането й. За да ориентирате по-добре къде точно се намира улицата, изберете Zoom Out. Улицата ще остане маркирана, а вие ще виждате цялата карта.

Related links