КОМЕНТАР И ОЦЕНКА ЗА РЕСУРС


 Ресурс:
 
 Заглавие на коментар
 Адрес на снимка за включване
 Линк след клик върху снимката
  Координати на снимката от Гугъл карти       Мащабен коефициент
 
 Оценка:

  Да се вижда само от титуляра
 
  Дата на въвеждане: 27/09/23 03:46:59