Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Медик Консулт ООД

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
-осигурява контрол съгласно Закона за безопасни и здравословни условия на труд
-организира и провежда периодични профилактични медицински прегледи на работниците и служителите;
-изработва и съхранява здравни досиета;
-извършва оценка на риска;
-изготвя анализ на заболеваемостта, трудовия травматизъм, злополуките и проф. заболявания ;
-разработва физиологични режими на труд и почивка;
-разработва мерки за подобряване състоянието на работната среда и безопасността на труда
-извършва обучение на КУТ /ГУТ/ с издаване на съответния документ
- предоставяне на необходимите документи по отношение на охрана на труда:
Регистрация в ОИТ - Декларация по образец
Книга за начален инструктаж
Книга за инструктаж на работното място и периодичен инструктаж
Програма за провеждане на начален инструктаж
Служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец
Програма за провеждане на инструктаж на работното място
Заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве
Заповед за определяне на видовете инструктаж
Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж
Заповед за провеждане на изпит за новопостъпили служители;
Правила за безопасни и здравословни условия на труд
Дневник за контрол на ръчните преносими електрически уреди и инструменти
Заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти;
План за действие при аварии, пожари и природни бедствия
Инструкция за работа с компютърни конфигурации
План – програма за профилактика на здравето при работа с компютърни конфигурации.
Заповед за работно време:
Правилник за вътрешният ред
ЛПС-Заповед ,Ведомост
План за евакуация:
План за предотвратяване на бедствия и аварии/Приложение/:
Заповед координатор при пожар:
Противопожарна инструкции
Инструкция по електробезопасност:
ГУТ/КУТ: Организация за изграждане на Комитет по условия на труд или Група по условия на труд
Длъжностни характеристики с допълнения на задълженията по здравословни и безопасни условия на труд
План програма за въвеждане на вътрешни правила за работа с ел. оборудване
Различни видове инструкции
Изготвяне на “Карта за първа до лекарска помощ“ – обхващаща всички основни действия по оказване на помощ на пострадалите по време на изпълнение на служебните им задължения до идване на лекар;
Анкетни карти;
Знаци по безопасност;
Декларация за трудова злополука –образец
Работим на територията на цяла България!
medik_konsult@abv.bg ,www.medik-konsult-ltd.hit.bg,
тел.02 / 983 24 24 тел./факс 02/983 66 36 ,0888 999 233


Други подобни ресурси
Обекти:  Болница
Събития: Болница
Стоки:    Здраве и медицина
Сайтове: Здраве и медицина


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Здравеопазване"
 
 
  Линкове (връзки) към Медик Консулт ООД  
 
F5932 Трудова медицина Здравеопазване Индекс Виж  ~  
W71332 Здравеопазване. Трудова медицина Сайтове Раздел Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Иван Петков
  Телефон   02/983 24 24, 0
  E-Mail  medik_konsult@abv.bg
  WEB Site  http://www.medic-consult.24bg.eu/
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място: София
  Адрес: ул. Кирил и Методий 36
  Пощ.код/кутия: 1202 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Здравеопазване
  Данъчен номер:   1045002205
  Булстат:   104591690
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
 
Google
 
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Оценка               Коментар Дата / час
 
  Добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  417       Гласували:  0     Оценка:  0                Последна редакция:   30/07/13