Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Кадастър ТИ ЕООД

Трасиране на имотни граници.
Делби на поземлени имоти.
Трасиране на сгради и съоръжение (издаване на протокол за строителна линия и ниво).
Заснемане на сгради и подземни проводи и нанасяне в кадастралния план за издаване на Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР.
Заснемане на достигнати нива на изградени строежи.
Изработване на кадастрални планове и карти.
Изработване на специализирани кадастрални карти.
Изработване на нивелетни проекти.
Изработване на проекти за вертикално планиране.
Проектиране на линейни обекти.
Разработване на Подробни Устройствени планове.
Дигитализиране на картни материали.
Определяне на обема иззета маса.

Представителство на геодезически инструменти на фирмите PENTAX, HAUCE, ROBOTOOLZ, KOLIDA, GEOMAX, Kovinoplastika Zupanc (тотални станции, нивелири, GPS-и, теодолити, лати, призми, репери, пирони, колчета и др.)

Други подобни ресурси
Стоки:    Услуги
Сайтове: Недвижими имоти


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Геодезия, кадастър"
 
 
  Линкове (връзки) към Кадастър ТИ ЕООД  
 
W17 Услуги Стоки Раздел Виж  ~  
W6 Недвижими имоти Сайтове Раздел Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   032/ 67-99-66
  E-Mail  iliev@kadastar-ti.com
  WEB Site  http://www.kadastar-ti.com/
 
  Адресни данни
 
  Област: Пловдивска
  Община: Пловдив
  Населено място: Пловдив
  Адрес: ж.к. квартал Христо Ботев
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Геодезия, кадастър
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  388       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   11/06/19

Google