Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Мини Марица изток ЕАД

“Мини Марица-изток” ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100 % държавно имущество и с едностепенна система на управление. Дружеството е образувано със заповед номер 84/10.06.1993 г. на председателя на Комитета по енергетика, като новоучреденото дружество приема активите и пасивите на: Рудник „Трояново-1” ООД, Рудник „Трояново-север” ООД и Рудник „Трояново-3” ООД. Регистрирано е с решение номер 2773/07.07.1993 г. на Окръжен съд – Стара Загора, по фирмено дело 2444/1993 г.

По силата на сключен договор в полза на „Мини Марица-изток”ЕАД е учредена концесия за добив на въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн”.

Геоложките проучвания в източномаришкия басейн установяват, че запасите възлизат на над 2,9 милиарда тона въглища.

Други подобни ресурси
Обекти:  Магазин за ел.уреди
Стоки:    Елекро,Енерго,Топло
Сайтове: Елекро,Енерго,Топло


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Електро,Енерго,Топло"
 
 
  Линкове (връзки) към Мини Марица изток ЕАД  
 
F5258 Най-големите работодатели в България Инвестиции София Виж  ~  
S1944 Въглища Енергетика Стока Виж  ~  
W68981 Сателитна карта на Раднево Информация, справки Google map Виж  ~  
W69202 Община Раднево Организации, администрация Официален сайт Виж  ~  
W71385 Енергетика Сайтове Раздел Виж  ~  
W71217 Елекро,Енерго,Топло Сайтове Раздел Виж  ~  
W71391 Електро,Енерго,Топло Фирми Раздел Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Станимир Казлачев
  Телефон   0417 8 33 05
  E-Mail  mmi-ead@marica-iztok.com
  WEB Site  http://www.marica-iztok.com/
 
  Адресни данни
 
  Област: Старозагорска
  Община: Раднево
  Населено място: Раднево
  Адрес: ул. Георги Димитров 13
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Електро,Енерго,Топло
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата
Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
1944 Въглища Мини Марица изток ЕАД Тон 0 Виж : 328
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  741       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   11/06/19

Google